تمدید مهلت ارسال آثار
1400-05-19

بنا بر درخواست مکرر متقاضیان شرکت در جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم، تاریخ ارسال آثار دانش‌آموزان و معلمان تا ساعات پایانی روز 19 مرداد 1400 تمدید شد.

لازم به ذکر است این تاریخ به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و پس از آن، اثری دریافت نخواهد شد. لذا لطفا در فرصت موجود آثار خود را در سایت بارگذاری نمایید.

login