تمدید تاریخ ارسال آثار به جشنواره
1400-05-15

بنا بر درخواست متقاضیان شرکت در جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم، تاریخ ارسال آثار دانش‌آموزان و معلمان به مدت 3 روز تمدید شده و لذا آخرین مهلت ارسال آثار، هجدهم مرداد ماه 1400 می‌باشد.

 

login