حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سازمان انرژی اتمی ایران
حمایت کننده برنزی
دانشگاه شهید بهشتی
انجمن حفاظت در برابر اشعه
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شرکت پارس ایزوتوپ
بسیج سازمان انرژی اتمی ایران
شورای فرهنگی سازمان انرژی اتمی ایران
پژوهش سرای فارابی
اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان انرژی اتمی
شرکت توسعه کاربرد پرتوها
اتحادیه انجمن‌های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
پژوهشسرای دانش آموزی فرهیختگان ایلام
انجمن معلمان فیزیک استان ایلام
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان
مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور، دفتر حفاظت در برابر اشعه
پژوهشسرای دانش آموزی بوعلی سینا ناحیه چهار مشهد
انیستیتو فیزیک کاربردی
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
login