یکی از وظایف و ماموریت‌های مهم مراکز تحقیقات هسته‌ای، توجه به مسئله ترویج، ظرفیت سازی، و آماده سازی نیروی انسانی است به گونه‌ای که توسعه نیروی انسانی همگام با توسعه دانش و فناوری هسته‌ای مورد توجه قرار گیرد. همچنین توسعه فناوری هسته‌ای در کشور نیازمند ارتقاء پذیرش اجتماعی و آگاه سازی مردم و جامعه از مزایای این فناوری راهبردی می‌باشد. در همین راستا پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شبکه امید سیمای جمهوری اسلامی ایران و انجمن هسته‌ای ایران اولین جشنواره علمی ترویجی هسته‌ای برگزار می‌نماید. این جشنواره با عنوان "من فناوری هسته‌ای هستم" ویژه دانش‌آموزان، معلمان و دبیران سراسر کشور طراحی شده است. در این رویداد مجازی از دانش آموزان خواسته خواهد شد تا آنچه در خصوص فناوری هسته‌ای و مزایای آن می‌دانند را در قالب فیلم ویدئویی، نقاشی، روزنامه دیواری و مقاله پژوهشی به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. همچنین معلمان و دبیران می‌توانند با ساخت ابزار کمک آموزشی در حوزه فناوری هسته‌ای و یا ارسال ویدئویی از نحوه تدریس خود در موضوعات هسته‌ای در این جشنواره شرکت نمایند.

به طور کلی اهداف این رویداد ملی عبارتند از:

v     آشنایی دانش‌آموزان، معلمان و دبیران با موضوع فناوری هسته‌ای و کاربردها و مزایای آن

v     ترویج دانش و فناوری هسته‌ای در بین آحاد جامعه خصوصاً دانش‌آموزان

v     تربیت و توسعه نیروی انسانی آینده

v     ایجاد بستر گفت وگو و تعامل سازنده بین دانش‌آموزان و معلمان با پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

login